Komponenta 1 - Zakonski i strateški okvir i akcioni planovi i programiPregled javnih registara: Registar obrazaca izvještaja


# Dostavio Dokument Vrsta korisnika Godina Nivo Opis
1 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Obrazac izvještaja o provođenju programa iz EEAPF Federacija god: 2017 Federacija Bosne i Hercegovine Obrazac izvještaja o provođenju programa iz EEAPF
2 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Obrazac izvještaja kantona o provođenju Plana EE Federacija god: 2017 Federacija Bosne i Hercegovine Obrazac izvještaja kantona o provođenju Plana EE
3 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Obrazac izvještaja JLS o provođenju Programa poboljšanja EE Federacija god: 2017 Federacija Bosne i Hercegovine Obrazac izvještaja JLS o provođenju Programa poboljšanja EE
4 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Obrazac izvjestaja o potrosnji energije Federacija god: 2017 Federacija Bosne i Hercegovine Obrazac Izvjestaja o potrosnji energije za zgrade za FBiH_ kantoni_ JLS