Komponenta 1 - Zakonski i strateški okvir i akcioni planovi i programiPregled javnih registara: Registar programa poboljšanja energijske efikasnosti jedinica lokalne samouprave


# Dostavio Dokument Vrsta korisnika Godina Nivo Opis
1 Grad Bihać Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Grada Bihaća(SECAP) za period do 2030 JLS god: 2020 Bihać (Unsko sanski) Grad Bihać - SECAP za period do 2030.g.
2 opcina Program poboljsanja EE Grada Tuzla za 2019-2021 JLS god: 2021 Tuzla (Tuzlanski) Grad Tuzla - Program poboljsanja EE Grada Tuzla za 2019-2021