Komponenta 1 - Zakonski i strateški okvir i akcioni planovi i programiPregled javnih registara: Registar planova energijske efikasnosti FBiH


# Dostavio Dokument Vrsta korisnika Godina Nivo Opis
1 Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH Akcioni plan energijske efikasnosti FBiH 2016-2018 Federacija god: 2017 Federacija Bosne i Hercegovine Akcioni plan energijske efikasnosti Federacije BiH za period 2016-2018
2 Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Akcioni plan za energijsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2019-2021 Federacija god: 2021 Federacija Bosne i Hercegovine FBiH - Akcioni plan za energijsku efikasnost u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2019-2021